• ประชุมเปิดปีการศึกษา 2565
  • ปฐมนิเทศนักเรียน ปวช.1 ปี 2565
  • โครงการจิตอาสา กำจัดวัชพืชริมอ่างเก็บน้ำบ้านซอนต้า
  •  ประชุมผู้ปกครอง
  • วันที่ 11 มิ.ย. 2565
  • พิธีไหว้ครู
  • วันที่ 23 มิ.ย. 2565