256003 กีฬาครู

เดือนมีนาคม 60
  25600409 ประชุมครู 4 สถาบัน

9 พ.ค. 60
 
  1 25590818 2 ค่ายปฐมนิเทศ
นักเรียน ปวช.1

25 - 26 พ.ค. 60 
               
1 25590530 อบรมการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน
30 พ.ค. 60 
        25600610 ประชุมผู้ปกครอง

10 มิ.ย. 60
       1250615 พิธีเปิดปีการศึกษา
และพิธีไหว้ครู 
15 มิ.ย. 60
               
25600628 กิจกรรม คลินิก
เคลื่อนที่
28 มิ.ย. 60
  25600629 บริจาคโลหิต

29 มิ.ย. 60
  25600630 มอบทุนคาเร็ตโต

30 มิ.ย. 60
               
25600706 ถวายเทียนพรรษา

6 ก.ค. 60
  25600706 2 โครงการพลังงานสัญจร
6 ก.ค. 60 
 
  scg2560 ทุนอาชีวะ ฝีมือชน
คนสร้างชาติ
ปีการศึกษา 2560
               
25600714 โครงการปลูกป่า
ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
14 ก.ค. 60             
        25600717 โครงการ จิตอาสา
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
17 ก.ค. 60
        25600719 21 แข่งขันฝีมือแรงงาน 
แห่งชาติ ครั้งที่ 27 
ระดับภาค
19 - 21 ก.ค. 60
               
25600724 พบผู้ปกครอง 
นักเรียน – นักศึกษา
24 ก.ค. 60 
  25600727 พิธีเฉลิมพระชนม
พรรษา รัชกาลที่ 10
27 ก.ค. 60 
 
  25600801 ต่อยอดโครงการ
จิตอาสา
ประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์

1 ส.ค. 60
               
25600804 อวยพรเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันเกิด
4 ส.ค. 60
  futsal60 กีฬาฟุตซอล 
ช่วงพักกลางวัน
26 มิ.ย. ถึง 
  7 ส.ค. 60
  25600809 อบรมโครงการ
รณรงค์โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ฯ
9 ส.ค. 60
               
25600811 วันแม่แห่งชาติ 
ประจำปี 2560
11 ส.ค. 60
  25600830 31 กีฬาสี
ประจำปี 2560
30 - 31 ส.ค. 60
  1 25600904 โครงการจิตอาสา
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
(ส่งยอดครั้งที่ 1)
4 ก.ย. 60  
               
1 25600907 โครงการงดดื่มสุรา
ในช่วงเข้าพรรษา
7 ก.ย. 60  
  1 256009 10 อบรมสิงห์
23 ก.ย. 60 ถึง
24 ต.ค. 60 
  1 25601003 ท่านผู้ว่าฯ
เยี่ยมสถานศึกษา
3 ต.ค. 60
               
1 25601004 06 กิจกรรมลูกเสือ

4 - 6 ต.ค. 60
  1 25601026 อบรมประกันคุณภาพ
สมศ.

26 ต.ค. 60
  1 256011 01 OPEN HOUSE
24 พ.ย. 60 ถึง
  8 ม.ค. 61
 
               
1 256011 03 มอบตัวทุนเรียนฟรี 
พฤศจิกายน 60
ถึงกุมภาพันธ์ 61
 
  1 25601204 กิจกรรมวันพ่อ

4 ธ.ค. 60 
  1 256012 06 07 1 การประกวดสิ่ง
ประดิษฐ์

6 - 7 ธ.ค. 60  
               
1 256012 19 21 ก้าวคนละก้าว

19 - 21 ธ.ค. 60  
  1 25601222  กิจกรรมคริสต์มาส

22 ธ.ค. 60  
  1 25610113  กิจกรรมวันเด็ก

13 ม.ค. 61  
               
1 25610201 1 จัดนิทรรศการ
วันวิชาการ

ปีการศึกษา 2560  
  1 25610302 04 การเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือวิสามัญ
ระดับชั้น ปวช.1

2 - 4 มี.ค. 61
  1 25610308 09 ทัศนศึกษา
“เยาวชนรักษ์ป่า”
19 - 20 ก.พ. 61,
  2 - 4 มี.ค. 61