25600409 ประชุมครู 4 สถาบัน

9 พ.ค. 60
        1 25590818 2 ค่ายปฐมนิเทศ
นักเรียน ปวช.1

25 - 26 พ.ค. 60
       25600610 ประชุมผู้ปกครอง

10 มิ.ย. 60

               
1250615 พิธีเปิดปีการศึกษา
และพิธีไหว้ครู 
15 มิ.ย. 60
  25600628 กิจกรรม คลินิก
เคลื่อนที่
28 มิ.ย. 60
  25600629 บริจาคโลหิต

29 มิ.ย. 60
               
25600630 มอบทุนคาเร็ตโต

30 มิ.ย. 60
  
  25600706 ถวายเทียนพรรษา

6 ก.ค. 60
  25600706 2 โครงการพลังงานสัญจร

6 ก.ค. 60 
 
               
scg2560 ทุนอาชีวะ ฝีมือชน
คนสร้างชาติ

ปีการศึกษา 2560 
 
           
        25600714 โครงการปลูกป่า
ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

14 ก.ค. 60
        25600717 โครงการ จิตอาสา
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
17 ก.ค. 60 
               
25600719 21 แข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ 27
ระดับภาค
19 - 21 ก.ค. 60  
  25600724 พบผู้ปกครอง
นักเรียน – นักศึกษา
24 ก.ค. 60 
 
  25600727 พิธีเฉลิมพระชนม
พรรษา รัชกาลที่ 10

27 ก.ค. 60
               
25600801 ต่อยอดโครงการจิตอาสา
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
1 ส.ค. 60 
  25600804 อวยพรเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันเกิด

4 ส.ค. 60 
  futsal60 กีฬาฟุตซอล
ช่วงพักกลางวัน

26 มิ.ย. ถึง 
  7 ส.ค. 60
 
               
25600809 อบรมโครงการ
รณรงค์โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ฯ
9 ส.ค. 60 
  25600811 วันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2560

11 ส.ค. 60 
  25600830 31 กีฬาสี
ประจำปี 2560

30 - 31 ส.ค. 60 
               
1 25600904 โครงการจิตอาสา
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
(ส่งยอดครั้งที่ 1)

4 ก.ย. 60 
  1 25600907 โครงการงดดื่มสุรา
ในช่วงเข้าพรรษา

7 ก.ย. 60 
  1 25601003 ท่านผู้ว่าฯ
เยี่ยมสถานศึกษา
3 ต.ค. 60