125591005 โครงการ Fix it

5 ต.ค. 59
            1 25600823 อบรมเทคนิค
การติดตั้งกล้องวงจรปิด

23 ส.ค. 60
            1 25600831 การแข่งขันรถวิ่ง
ตามเส้นเจ้าความเร็ว

31 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60