การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการจิตอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหลักเมือง โดย นายสินาด รุ่งจรูญนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคโดยบาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก อธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)โครงการจิตอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โดยโครงการจิตอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จะออกให้บริการตรวจและดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, ระบบสายไฟแสงสว่างในบ้านและชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมืองโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระในครัวเรือนในช่วงภาวะวิกฤติจากภัยพิบัติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


************************************************************************************************************
ภาพ/ข่าว : ติณ เทศบาลตำบลหลักเมือง/Hot Line News ข่าวราชบุรี/รายงาน