งานทำราวจับ

ทางวิทยาลัยได้รับเรื่องขอความอนุเคราะห์จากคุณสุรเดช ยาแก้ว เลขานุการของสมาคมคนพิการ จ. ราชบุรี ให้ช่วยทำราวจับให้บ้านคนพิการ เนื่องจากเวลาที่คนพิการจะลุกจากเตียงนอนเพื่อเข้าห้องน้ำนั้นมีความไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายตัวเองเพื่อเข้าห้องน้ำ ทางวิทยาลัยจึงได้จัดส่งคณะครูและนักศึกษาเพื่อทำราวจับจากเตียงนอนถึงห้องน้ำ และในห้องน้ำให้กับบ้านของนายประยูร จันทร์พันธ์ หมู่ 6 ต. ท่าชุมพล อ. โพธาราม จ. ราชบุรี ซึ่งเป็นคนพิการ
ในวันที่ 29 มี.ค. 2560 โดยมีผู้ร่วมดำเนินการดังนี้

                            อาจารย์                                              นักเรียน
                            1. นายอุดมศักดิ์ สวัสดีนาม                        1. นายบุญเกิด เปาทุย
                            2. นายวิรัช ปินเปี้ย                                 2. นายไกรวิชญ์ แท่นทอง
                            3. นายมนตรี น้อยนาถ
                            4. นายธานี เหี้ยมหาญ
                            5. นายชัยภูมิ ดวงจันทร์
                            6. นางสาวแพรวพรรณ รัตนะศิริ
                                                                               At first page Next page

IMG_3347
IMG_3349
IMG_3359
IMG_3363
IMG_3366
IMG_3367
 

IMG_3375
IMG_3378
IMG_3383
IMG_3384
IMG_3386
IMG_3390
 

IMG_3391
IMG_3397
IMG_3398
IMG_3406
IMG_3411
IMG_3414
 

IMG_3422
IMG_3426
IMG_3431
IMG_3434
IMG_3442
IMG_3446
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan