งานติดตั้งสปริงเกอร์

ทางวิทยาลัยได้รับเรื่องขอความอนุเคราะห์จากคุณสุรเดช ยาแก้ว เลขานุการของสมาคมคนพิการ จ. ราชบุรี ให้ช่วยติดตั้งสปริงเกอร์พ่นน้ำบนหลังคาเพื่อช่วยลดความร้อนให้กับผู้ป่วยติดเตียงในช่วงฤดูร้อน ในวันที่ 25 เม.ย. 2560 ซึ่งเป็นของนางกิ่งกาญจน์ ทองดี 71/2 ม. 2 ต. บ้านฆ้อง อ. โพธาราม จ. ราชบุรี ทางวิทยาลัยจึงได้จัดส่งคณะครูเพื่อทำการติดตั้งสปริงเกอร์ โดยมี อ.อุดมศักดิ์ สวัสดีนาม และ อ. วิรัช ปินเปี้ย อ. มนตรี น้อยนาถ เป็นผู้ดำเนินการ

149386
149387
149388
149389
149390
149391
 

149393
149394
149395
149397
149398
149399
 

149402
149403
149404
149405
149407
149409
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan