งานปรับปรุงบ้านผู้ด้อยโอกาส

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอนักศึกษาเพื่อทำการปรับปรุงบ้านผู้ด้อยโอกาส มายังวิทยาลัย ทางวิทยาลัยจึงได้จัดส่งคณะครูและนักศึกษาเพื่อทำการปรับปรุงบ้านผู้ด้อยโอกาส โดยการเทพื้นด้วยซีเมนต์ซึ่งมีพื้นที่ขนาด 36 ตารางเมตร ติดตั้งฝาผนังทั้ง 4 ด้าน ติดตั้งประตูหน้าต่าง ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. – 5 พ.ค. 2560 ซึ่งเป็นบ้านของนางจันทร์ พระแก้ว หมู่ 2 ต. ห้วยไผ่ อ. เมือง จ. ราชบุรี โดยมีผู้ร่วมดำเนินการดังนี้

                            อาจารย์                                              นักเรียน
                            1. นายอุดมศักดิ์ สวัสดีนาม                        1. นายพลาวัสถ์ บุญตน
                            2. นายวิรัช ปินเปี้ย                                 2. นายสุรศักดิ์ ถิ่นฐาน
                            3. นายวัฒนา ชมเชย
                            4. นายธานี เหี้ยมหาญ
                            5. นายมนตรี น้อยนาถ
                            6. นางสาวแพรวพรรณ รัตนะศิริ
                                                                                At first page Next page

S__5947401
S__5947403
S__5947404
S__5947405
S__5947407
S__5947408
 

S__5947410
S__5947411
S__5947412
S__5947413
S__5947414
S__5947415
 

S__5947416
S__5947418
S__5947419
S__5947420
S__5947421
S__5947423
 

S__5947426
S__5947427
S__5947429
S__5947430
S__5947431
S__5947433
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan