งานโครงสร้างหลังคา

ทางวิทยาลัยได้รับเรื่องขอความอนุเคราะห์จากคุณสุรเดช ยาแก้ว เลขานุการของสมาคมคนพิการ จังหวัดราชบุรี ให้ช่วยทำงานโครงสร้างหลังคาให้กับบ้านคุณยายลิ้นจี้ บ้านเลขที่ 11 หมู่ 7 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวีดราชบุรี ในวันที่ 17 มิ.ย. 2560 ทางวิทยาลัยจึงได้จัดส่งคณะครูเพื่อทำงานโครงสร้างหลังคา โดยมีผู้ร่วมงานดังนี้

อาจารย์ นักศึกษา
1.  นายอุดมศักดิ์      สวัสดีนาม 1.  นายคัมภีร์          คุณชะ
2.  นายวิรัช            ปินเปี้ย 2.  นายศิริโรจน์       นันทตันติ
3.  นายมนตรี          น้อยนาถ 3.  นายพันธ์หาญ     เอี่ยมชื่น
4.  นายสายัญ         โตกราน 4.  นายชัยกลม       แสงศรี
  5.  นายสมบัติ         ทองหน้าศาล
  6.  นายวัชระพงศ์     นามทอง
  7.  นายพลวัต         อ่อนลออ
  8.  นายนครินทร์      หิรัญรัตน์
  9.  นายอภิสิทธิ์       สุวรรณศิลป์
 

10.  นายณัฐภัทร     ชูคำ

  11.  นายพงศกร      โตกราน
 

12.  นายบุญเอก      วงษ์ทองAt first page Next page
IMG_5165
IMG_5170
IMG_5174
IMG_5175
IMG_5176
IMG_5185
 

IMG_5186
IMG_5189
IMG_5191
IMG_5195
IMG_5200
IMG_5201
 

IMG_5202
IMG_5204
IMG_5205
IMG_5207
IMG_5212
IMG_5215
 

IMG_5216
IMG_5224
IMG_5225
IMG_5228
IMG_5237
IMG_5238
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan