งานอบรมเพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพด้านช่างให้แก่ผู้นำคนพิการ

   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ขอเชิญอาจารย์จำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมศักยภาพด้านช่างให้กับผู้นำคนพิการ จำนวน 20 คน โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 4 - 13 ส.ค. 2560 ณ ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จังหวัดราชบุรี (ด้านล่างโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี) ซึ่งได้แก่ อาจารย์อุดมศักดิ์ สวัสดีนาม และอาจารย์มนตรี น้อยนารถ
At first page Next page
2866
2960
2988
2991
3342
3347
 

3352
66159
66160
66161
66162
66163
 

66165
66166
66177
66178
66179
66180
 

66181
66182
66183
66184
66185
66186
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan