งานอบรมเพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพด้านช่างให้แก่ผู้นำคนพิการ

   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ขอเชิญอาจารย์จำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมศักยภาพด้านช่างให้กับผู้นำคนพิการ จำนวน 20 คน โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 4 - 13 ส.ค. 2560 ณ ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จังหวัดราชบุรี (ด้านล่างโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี) ซึ่งได้แก่ อาจารย์อุดมศักดิ์ สวัสดีนาม และอาจารย์มนตรี น้อยนารถ
Previous page At last page
66187
66189
175724
175727
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan