งานทัศนะศึกษาดูงาน

แผนกช่างยนต์ได้ทำการส่งนักเรียนไปทัศนะศึกษาดูงานที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรถยนต์ กับสภาพจริงที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน โดยมี ครู 2 คน นักเรียนชั้น ปวช. 3/4 จำนวน 32 คน ปวช.3/8 จำนวน 11 คน รวม 45 คน
โดยมี อ.ธานี เหี้ยมหาญ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

S__51150855
S__51150856
S__51150857
S__51150858
S__51150859
S__51150860
 

S__51150861
S__51150862
S__51150863
S__51150864
S__51150865
S__51150866
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan