งานฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

แผนกช่างยนต์ได้มีการจัดหลักสูตร การปะยางรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน
และได้ทำการอบรมให้กับเยาวชน ในเขตชุมชนเจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 20 คน ในวันที่ 18 ม.ค. 2561
โดยมี อ.มานัส กองอ่อน เป็นผู้ฝึกอบรมและมีนักเรียนชั้น ปวช.3 เป็นผู้ช่วยจำนวน 5 คน

S__30621703 - Copy
S__30621713
S__30621716 - Copy
S__30621716
S__30621719
S__30621720
 

S__30621733
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan