รับการฝึกอบรมงานจักรยานยนต์

ทางแผนกช่างยนต์ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรีและบริษัทยามาฮ่า ได้จัดฝึกอบรมงานจักรยานยนต์
ให้กับนักเรียนชั้น ปวช.3/4 จำนวน 20 คน วันที่ 20, 21, 27, 28 มกราคม ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจัดฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4

At first page Next page
636
637
638
640
646
648
 

649
650
651
652
653
654
 

655
656
657
658
659
660
 

661
662
664
665
666
667
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan