ปรับสภาพบ้าน

ทางวิทยาลัยได้รับเรื่องขอความอนุเคราะห์จากคุณสุรเดช ยาแก้ว เลขานุการของสมาคมคนพิการ จ.ราชบุรี ให้ช่วยปรับสภาพบ้านเนื่องจากหลังคามีสภาพผุพัง คณะครูและนักศึกษา จึงได้ร่วมกับสมาคมคนพิการ จ.ราชบุรี โรงพยาบาลโพธาราม เทศตำบลคลองตาคต รพสต.ตำบลบ้านไร่ ทำการปรับสภาพบ้าน
ให้กับผู้พิการ ซึ่งเป็นบ้านของ นายประทีป สาขา ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในวันที่ 30 ม.ค. 2561

At first page Next page
20180131_๑๘๐๒๐๗_0001
20180131_๑๘๐๒๐๗_0004
20180131_๑๘๐๒๐๗_0006
20180131_๑๘๐๒๐๗_0010
20180131_๑๘๐๒๐๗_0013
20180131_๑๘๐๒๐๗_0014
 

20180131_๑๘๐๒๐๗_0016
20180131_๑๘๐๒๐๗_0021
20180131_๑๘๐๒๐๗_0023
20180131_๑๘๐๒๐๗_0025
20180131_๑๘๐๒๐๗_0026
20180131_๑๘๐๒๐๗_0028
 

20180131_๑๘๐๒๐๗_0032
20180131_๑๘๐๒๐๗_0033
20180131_๑๘๐๒๐๗_0034
20180131_๑๘๐๒๐๗_0035
20180131_๑๘๐๒๐๗_0036
20180131_๑๘๐๒๐๗_0039
 

20180131_๑๘๐๒๐๗_0041
20180131_๑๘๐๒๐๗_0042
20180131_๑๘๐๒๐๗_0044
20180131_๑๘๐๒๐๗_0047
20180131_๑๘๐๒๐๗_0050
20180131_๑๘๐๒๐๗_0053
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan