ทัศนะศึกษาดูงาน (บริษัท คูโบต้า)

แผนกช่างยนต์ได้ทำการส่งนักเรียนไปทัศนะศึกษาดูงานที่บริษัท คูโบต้าคอร์ปเรเตอร์ จำกัด
101/19-24 ม.20 นิคมอุตสหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้
ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็ก กับสภาพจริงที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน
โดยมี ครู 2 คน นักเรียนชั้น ปวช. 3/4 จำนวน 7 คน ปวช.3/5 จำนวน 30 คน รวม 49 คน โดยมี อ.ธานี เหี้ยมหาญ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

S__52789256
S__52789257
S__52789258
S__52789259
S__52789260
S__52789261
 

S__53280793
S__53280794
S__53280795
S__53280796
S__53280797
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan