ทัศนะศึกษาดูงาน (ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัท ซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง)

แผนกช่างยนต์ได้ทำการส่งนักเรียนไปทัศนะศึกษาดูงานที่บริษัท ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัท ซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง 14/1 หมู่ 5 ถนนเขางู-เบิกไพร
ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ในวันศุกร์ที่ 14 และวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรอุตสาหกรรมกับสภาพจริงที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน
โดยมี ครู 4 คน นักเรียนชั้น ปวช. 3/6 จำนวน 26 คน ปวช.3/7 จำนวน 26 8o ปวช.3/8 จำนวน 30 คน รวม 86 คน
โดยมี อาจารย์ธานี เหี้ยมหาญ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

01
02
03
04
05
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan