โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2

วันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา อาจารย์ชัยกมล แสงศรี และอาจารย์วิฑูรย์ สูขเจริญ จากแผนกช่างยนต์
แผนกอิเล็กเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสาขางานช่างยนต์และสาขางาน อิเล็กเล็กทรอนิกส์ ได้รับรู้ข้อมูลใหม่ๆในรถไฟฟ้าของนิสสันลีฟ เช่น ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นตัวขับเลื่อน ชุดเกียร์ไฟฟ้าเป็นตัวส่งกำลังของ
รถนิสสันลีฟและคู่มือซ่อมหรือตรวจเช็ควงจรไฟฟ้าในรถนิสสันลีฟ เพื่อจะก้าวสู่นวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป

01
02
03
04
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan