งาน Fix It Center

   งาน Fix It Center คือ งานที่ครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคจะต้องเปิดศูนย์เพื่อให้บริการประชาชน ในงานบริการรถจักรยานยนต์ เช่น งานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง งานปะยาง งานซ่อมทั่วไป และในปีการศึกษา 2560 นี้ วิทยาลัยได้ทำการเปิดศูนย์บริการประชาชนบริเวณชุมชนบาร์สายฝน ซอย 10 ในวันที่ 29, 30 กรกฎาคม 2560
และวันที่ 5, 6 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้ร่วมปฏิบัติงานดังนี้
อาจารย์ นักศึกษา
1. นายมานัส   กองอ่อน 1. นายภานุพันธ์  สิงห์โต
  2. นายน้อย       ขาวสวย
  3. นายวีรภัทร์    คุณโอนต
  4. นายภาคภูมิ   สิงห์ศิริ
  5. นายอโนชา   หอมกลิ่น


20170729_111144
20170729_111148
20170730_091806
20170730_104143
20170730_122509
20170805_093940
 

20170805_094034
20170805_101605
20170805_112806
20170806_091129
20170806_091138
20170806_091201
 

20170806_091254
20170806_092904
20170806_092937
20170806_093249
20170806_105004
20170806_105011
 

20170806_114800
20170806_121101
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan