ประชุมสัมมนาทางวิชาการ

อาจารย์ประทีป ไท้สุน หัวหน้าแผนกสามัญ และอาจารย์สาธร ดอนกัลยา เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับองค์ความรู้ของครูนักวิจัยอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนางานวิจัย โดยการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร

60098
60099
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan