แข่งขันตอบปัญหา กฎหมายวันรพี

      วันที่ 7 สิงหาคม 2560 อาจารย์สาธร ดอนกัลยา นำนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3/4 สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 3 คน เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา “กฎหมายวันรพี” ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่
          - นายธนะศิลป์ วรางค์สกุลรักษ์
          - นายศุภวิชญ์ สุวรรณพงศ์
          - นายธนวัฒน์ อมเฉลียง


01
02
03
04
05
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan