ทัศนศึกษาเขาชะงุ้ม

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์ความรู้นอกห้องเรียนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.1 ทั้งหมด 245 คน ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 5, 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 61
โดยมีอาจารย์เสาวภา บุตรน้ำดี เป็นผู้ประสานงาน

Previous page Next page
20180209_132146
20180209_133035
DSC03592
DSC03594
DSC03597
DSC03598
 

DSC03599
DSC03600
DSC03604
DSC03610
DSC03613
DSC03614
 

DSC03615
DSC03616
DSC03618
DSC03619
DSC03628
DSC03629
 

DSC03635
DSC03641
DSC03658
DSC03661
DSC03662
DSC03663
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan