การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (9 ก.ย. 60)

บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ได้นำคณะครูและบุคลากร หมวดวิชาภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา “โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2560
ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

At first page Next page
IMG_8467
IMG_8469
IMG_8470
IMG_8494
IMG_8495
_MG_8731
 

_MG_8733
_MG_8761
_MG_8762
_MG_8763
_MG_8764
_MG_8765
 

_MG_8767
_MG_8768
IMG_8472
IMG_8473
IMG_8478
IMG_8479
 

IMG_8482
IMG_8483
IMG_8485
IMG_8487
IMG_8490
IMG_8491
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan