การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (10 ก.ย. 60)

บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ได้นำคณะครูและบุคลากร หมวดวิชาภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา “โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2560
ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

At first page Next page
IMG_1946
IMG_1948
IMG_1951
IMG_1953
IMG_1959
IMG_1961
 

IMG_1963
IMG_1964
IMG_1965
IMG_1966
IMG_1967
IMG_1968
 

IMG_1972
IMG_1973
IMG_1974
IMG_1975
IMG_1976
IMG_1977
 

IMG_1978
IMG_1979
IMG_1980
IMG_1981
IMG_1982
IMG_1984
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan