การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (11 ก.ย. 60)

บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ได้นำคณะครูและบุคลากร หมวดวิชาภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา “โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

At first page Next page
_MG_8798
_MG_8799
_MG_8800
_MG_8801
_MG_8802
_MG_8803
 

_MG_8804
_MG_8805
_MG_8806
_MG_8807
_MG_8808
_MG_8810
 

_MG_8811
_MG_8813
_MG_8815
_MG_8817
_MG_8819
_MG_8822
 

_MG_8824
_MG_8825
_MG_8826
_MG_8827
_MG_8828
_MG_8830
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan