งานวางผัง ขุดหลุม ลงเสา

ทางวิทยาลัยได้รับเรื่องขอความอนุเคราะห์จากคุณสุรเดชยาแก้ว เลขานุการของสมาคมคนพิการ จ. ราชบุรี ให้ช่วยทำโครงสร้างหลังคา เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยบ้านคุณยายลิ้นจี่ คงเปรม ทำให้บ้านเกิดความเสียหาย โดยคุณยายลิ้นจี่ได้รับการช่วยเหลือจากทางหน่วยงานเอกชนแต่ขาดช่างในการทำโครงสร้างบ้าน ทางวิทยาลัยจึงได้จัดส่งคณะครูและนักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง เพื่อทำงานวางผัง ขุดหลุม และลงเสา ให้กับบ้านของนางลิ้นจี่ คงเปรม บ้านเลขที่ 11 หมู่ 7 ต. คลองข่อย อ. โพธาราม จ. ราชบุรี ในวันที่ 14 มิ.ย. 2560 โดยมีผู้ร่วมดำเนินการดังนี้

อาจารย์ นักเรียน
1. นายณรงค์ สุทธิเวช  1.  นายศักดิ์ชัย   นฤชัยศิริรัตน์
2.  นางสาวแพรวพรรณ รัตนะศิริ 2.  นายอานุภาพ  อิ่มแสง
 

3.  นายกนธี     ตั๊นธง

  4.  นายณัฐิวุฒิ   รุ่งอโณทัยกุล
  5.  นายสุวสันต์   พุทธเจริญ
  6.  นายรวี      ศิริโต
  7.  นายจักรภัทร  มั่นคง
  8.  นายวิศรุต    คำนุ
  9.  นายสมรักษ์   อินทรเทวา


IMG_5310
IMG_5311
IMG_5312
IMG_5313
IMG_5314
IMG_5315
 

IMG_5316
IMG_5317
IMG_5318
IMG_5319
IMG_5320
IMG_5321
 

IMG_5322
IMG_5323
IMG_5324
IMG_5325
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan