อาชีวบริการ จิตอาสาทาสีบ้าน

แผนกช่างก่อสร้าง ได้นำนักเรียนทำกิจกรรมอาชีวบริการ จิตอาสา และเพื่อฝึกฝนในภาคปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับวิชาเรียน โดยนำนักเรียนจำนวนหนึ่ง
ไปปฏิบัติงานทาสีบ้านของอาจารย์ดิศพงษ์ (ฝ่ายจริยธรรม - คำสอน) ที่บ้านหนองแพรว ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2561

นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0003
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0004
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0006
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0008
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0009
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0010
 

นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0012
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0014
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0015
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0016
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0017
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0021
 

นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0022
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0023
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0030
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0032
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0035
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0036
 

นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0040
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0041
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0043
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0046
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0047
นร.ทาสีบ้าน_๑๘๐๒๐๙_0048
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan