อบรมผู้ควบคุมการเชื่อมโลหะด้วยหุ่นยนต์

วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน4ราชบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานควบคุมการเชื่อมโลหะด้วยหุ่นยนต์เบื้องต้น ระยะเวลา 5 วัน (30 ชม.) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานบริษัท จำนวน 50 คน ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคไปส่งครูผู้สอนจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ภูมิศักดิ์ เลิศหลาย อาจารย์มนตรี น้อยนาถ อาจารย์เกรียงศักดิ์ เติมชีพ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่ฝึกอบรมซึ่งมีหัวข้ออบรมเกี่ยวกับผู้ควบคุมการเชื่อมโลหะด้วยหุ่นยนต์ การฝึกเชื่อมMIG & MAG ฝึกการใช้เครื่องเชื่อมเสมือนจริง (simulation)

At first page Next page
40346
IMG_1655
IMG_1656
IMG_1657
IMG_1658
IMG_1659
 

IMG_1660
IMG_1661
IMG_1662
IMG_1663
IMG_1664
IMG_1665
 

IMG_1666
IMG_1667
IMG_1668
IMG_1669
IMG_1670
IMG_1671
 

IMG_1672
IMG_1673
IMG_1674
IMG_1675
IMG_1676
IMG_1678
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan