อบรมผู้ควบคุมการเชื่อมโลหะด้วยหุ่นยนต์

วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน4ราชบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานควบคุมการเชื่อมโลหะด้วยหุ่นยนต์เบื้องต้น ระยะเวลา 5 วัน (30 ชม.) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานบริษัท จำนวน 50 คน ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคไปส่งครูผู้สอนจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ภูมิศักดิ์ เลิศหลาย อาจารย์มนตรี น้อยนาถ อาจารย์เกรียงศักดิ์ เติมชีพ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่ฝึกอบรมซึ่งมีหัวข้ออบรมเกี่ยวกับผู้ควบคุมการเชื่อมโลหะด้วยหุ่นยนต์ การฝึกเชื่อมMIG & MAG ฝึกการใช้เครื่องเชื่อมเสมือนจริง (simulation)

Previous page At last page
IMG_1679
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan