อบรมโครงการฝึกอาชีพการติดตั้งผนัง - พื้นคอนวูด
และความปลอดภัย อาชีวอนามัย

วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกช่างก่อสร้าง เข้าอบรมโครงการฝึกอาชีพการติดตั้งผนัง
- พื้นคอนวูด และความปลอดภัย อาชีวอนามัย สำหรับช่างฝีมือแรงงานและบุคคลทั่วไป ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 จังหวัดราชบุรี
ร่วมกับทหารจากกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และนักเรียนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยแบ่งเป็นงานฝึกออกเป็นดังนี้ งานติดตั้งพื้นไม้คอนวูด,
งานติดตั้งผนังไม้คอนวูด, ทาสีรองพื้นผนังและพื้นไม้คอนวูด, ทาสีจริงผนังและพื้นไม้คอนวูด และอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

42_1
46
53
55
67
69
 

71
76
77
78
79
80
 

82
84
85
92
93
96
 

97
98
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan