โครงการงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา

วันที่ 7 กันยายน 2560 นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1, 1/4, 1/6 และ 1/7 เข้ารับการอบรมในโครงการงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา
ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค โดยงานยาเสพติด โรงพยาบาลราชบุรี

38954
38955
38956
38957
38958
38959
 

38960
38961
38962
38963
38964
38965
 

38966
38967
38968
38969
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan