พิธีลงนามความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)

วันที่ 18 มกราคม 2561 อาจารย์ศักดิ์ชัย ทรัพย์เกิด เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยระบบโควตา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ,รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นผู้ลงนาม

IMG_20180118_123108
IMG_20180118_123200
IMG_20180118_132030
IMG_20180118_132546
IMG_20180118_132702
IMG_20180118_134158
 

IMG_20180118_134221
IMG_20180118_134605
IMG_20180118_134848
IMG_20180118_135227
IMG_20180118_135957
IMG_20180118_141603
 

IMG_20180118_141826
IMG_20180118_142000
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan