จัดนิทรรศการวันวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดนิทรรศการวันวิชาการตามโรงเรียนต่าง ๆ โดยนำผลงานของนักเรียน นักศึกษา จากทุกแผนกไปจัดแสดง พร้อมกับให้ความรู้แก่นักเรียนในแต่ละสถานศึกษา ดังนี้ ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนปากท่อพิทยา, เดือนพฤศจิกายน 2560 โรงเรียนดรุณาราชบุรี,
เดือนมกราคม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และเดือนกุมภาพันธ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

IMG_20170824_094950
IMG_20170824_095009
IMG_20170824_095047
IMG_20171127_120923
IMG_20171127_120935
IMG_20180125_111723
 

IMG_20180125_111748
IMG_20180125_111757
IMG_20180213_101219
IMG_20180213_101247
IMG_20180213_101259
IMG_20180213_101700
 

IMG_20180213_101720
IMG_20180213_110239
IMG_20180213_110314
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan