การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น ปวช.1

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโยลีดรุณาโปลีเทคนิค เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโยลีดรุณาโปลีเทคนิค เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีวิทยากรจากภายนอก และคณะครูของวิทยาลัยฯ เป็นผู้สอน วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561

At first page Next page
DSC_0139
DSC_0142
DSC_0145
DSC_0149
DSC_0151
DSC_0153
 

DSC_0155
DSC_0158
DSC_0160
DSC_0164
DSC_0169
DSC_0170
 

DSC_0171
DSC_0172
DSC_0175
DSC_0177
DSC_0178
DSC_0180
 

DSC_0190
DSC_0192
DSC_0194
DSC_0200
DSC_0203
DSC_0210
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan