การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น ปวช.1

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโยลีดรุณาโปลีเทคนิค เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโยลีดรุณาโปลีเทคนิค เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีวิทยากรจากภายนอก และคณะครูของวิทยาลัยฯ เป็นผู้สอน วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561

Previous page Next page
DSC_0213
DSC_0216
DSC_0217
DSC_0227
DSC_0229
DSC_0232
 

DSC_0233
DSC_0239
DSC_0241
DSC_0242
DSC_0243
DSC_0246
 

DSC_0247
DSC_0251
DSC_0252
DSC_0253
DSC_0255
DSC_0261
 

DSC_0266
DSC_0273
DSC_0276
DSC_0278
DSC_0282
DSC_0285
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan