ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 252 คน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ สถานที่ และเพื่อนใหม่ เรียนรู้กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ เพื่อให้ดำรงตนตามอัตลักษณ์ของนักเรียน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 20 สถานี กิจกรรมฐานผจญภัย กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น

At first page Next page
DSC_0007
DSC_0009
DSC_0010
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0014
 

DSC_0018
DSC_0024
DSC_0036
DSC_0037
DSC_0043
DSC_0046
 

DSC_0076
DSC_0080
DSC_0082
DSC_0085
DSC_0093
DSC_0094
 

DSC_0099
DSC_0102
DSC_0105
DSC_0110
DSC_0114
DSC_0116
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan