ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ

ตัวแทนครู จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ
กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

129435
129437
129438
129440
129441
129442
 

129443
129445
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan