วันประชุมผู้ปกครอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงโครงการภาครัฐเรียนฟรี
15 ปี ที่นักเรียนพึงได้รับ 5 เรื่อง ได้แก่ ค่าเทอม, ค้าเสื้อผ้า, ค่าหนังสือ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของวิทยาลัยฯ และนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ปกครอง มาเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก้ปัญหา ประสานช่องว่างระหว่างบ้าน - วิทยาลัยฯ
ให้แคบที่สุด โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ปวช. มาร่วมงานทั้งหมด 801 คน

At first page Next page
DSC_0002
DSC_0003
DSC_0004
DSC_0006
DSC_0007
DSC_0008
 

DSC_0009
DSC_0010
DSC_0012
DSC_0016
DSC_0017
DSC_0018
 

DSC_0020
DSC_0021
DSC_0022
DSC_0023
DSC_0024
DSC_0029
 

DSC_0032
DSC_0033
DSC_0042
DSC_0051
DSC_0052
DSC_0056
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan