วันประชุมผู้ปกครอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงโครงการภาครัฐเรียนฟรี
15 ปี ที่นักเรียนพึงได้รับ 5 เรื่อง ได้แก่ ค่าเทอม, ค้าเสื้อผ้า, ค่าหนังสือ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของวิทยาลัยฯ และนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ปกครอง มาเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก้ปัญหา ประสานช่องว่างระหว่างบ้าน - วิทยาลัยฯ
ให้แคบที่สุด โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ปวช. มาร่วมงานทั้งหมด 801 คน

Previous page At last page
DSC_0058
DSC_0060
DSC_0062
DSC_0064
DSC_0067
DSC_0068
 

DSC_0074
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0080
DSC_0084
DSC_0086
 

DSC_0088
DSC_0090
DSC_0092
DSC_0094
DSC_0098
DSC_0100
 

DSC_0101
DSC_0104
DSC_0106
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan