วันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ขึ้น โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การอ่านร้อยแก้ว - ร้อยกรอง, การอ่านข่าว, วาดภาพตัวละครในวรรณคดี, การประกวดคัดลายมือ การแข่งขันแต่งโครงกลอน เป็นต้น
และจัดกิจกรรม ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีตัวแทนครู นักเรียน นักศึกษา แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และพูดเกี่ยวกับโครงการต่อต้านยาเสพติด

DSC_0270
DSC_0271
DSC_0273
DSC_0274
DSC_0276
DSC_0279
 

DSC_0280
DSC_0281
DSC_0283
DSC_0286
DSC_0290
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan