เก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนด้วยสมาร์ทโฟน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี มาทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 ด้วยสมาร์ทโฟน
เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

23052
23053
23054
23055
23056
23057
 

23058
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan