นิเทศเยี่ยมเยียนการดำเนินงานวิชาการ

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 คุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการฯ สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี และคณะ มานิเทศเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการดำเนินงานวิชาการ (การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัด - ประเมินผล) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

01
02
03
04
05
06
 

07
08
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan