กิจกรรมสอบใบอนุญาตขับขี่

   วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดกิจกรรมสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้น โดยนำนักเรียน นักศึกษา
จำนวน 150 คน ไปสอบที่สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
รอบที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
รอบที่ 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 256126057
26059
26062
26078
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan