พิธีปิดกีฬาฟุตซอลพักกลางวัน

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 บาทหลวงประดิษฐ์ ว่องวารี จิตตาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอลพักกลางวัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน
ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น ปวช.1 รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม “HDB City”
และ รุ่น OPEN รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม “สามหน่อ”

28202
28205
28209
38514
38515
38521
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan