โครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมอบรม “โครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่” ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การฟังบรรยายจากวิทยากร การแบ่งกลุ่มระดมความคิดวิธีที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ เป็นต้น

28361
28362
28363
28364
28365
28368
 

28373
28374
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan