ทัศนศึกษา “เยาวชนรักษ์ป่า”

   วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 คณะอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา “เยาชนรักษ์ป่า”
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการสนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน
รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- ปลูกต้นไม้ 100 ต้น
- สร้างดินโป่งเทียม 3 จุด
- สร้างฝายกั้นน้ำ 2 จุด
At first page Next page
DSCF4784
DSCF4785
DSCF4788
DSCF4792
DSCF4794
DSCF4797
 

DSCF4798
DSCF4799
DSCF4804
DSCF4805
DSCF4807
DSCF4808
 

DSCF4811
DSCF4816
DSCF4818
DSCF4824
DSCF4825
DSCF4826
 

DSCF4832
DSCF4833
DSCF4836
DSCF4838
DSCF4840
DSCF4842
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan