โครงการป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 3 - 4 กันยายน 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช. เข้าร่วมการอบรมโครงการป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค โดย นางสาวสมรทิพย์ วิภาวานิช พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี เป็นวิทยากร

DSC_0638
DSC_0639
DSC_0640
DSC_0641
DSC_0642
DSC_0643
 

DSC_0644
DSC_0645
DSC_0646
DSC_0647
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan