กิจกรรมวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ระดับชั้น ปวช.1

วันที่ 26 - 28 กันยายน 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
โดยมีการเข้าฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่
          - ฐานที่ 1 ประวัติลูกเสือโลกและลูกเสือไทย
          - ฐานที่ 2 ระเบียบแถวและทักษะลูกเสือ
          - ฐานที่ 3 วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 1
          - ฐานที่ 4 วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2
          - ฐานที่ 5 วิชาปฐมพยาบาล
          - ฐานที่ 6 เงื่อนเชือก
At first page Next page
39972
39973
39976
39978
39981
39982
 

39985
40285
40289
40292
40293
DSC_0077
 

DSC_0092
DSC_0118
DSC_0125
DSC_0129
DSC_0132
DSC_0166
 

DSC_0167
DSC_0168
DSC_0214
DSC_0217
DSC_0218
DSC_0222
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan