กิจกรรมวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ระดับชั้น ปวช.1

วันที่ 26 - 28 กันยายน 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
โดยมีการเข้าฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่
          - ฐานที่ 1 ประวัติลูกเสือโลกและลูกเสือไทย
          - ฐานที่ 2 ระเบียบแถวและทักษะลูกเสือ
          - ฐานที่ 3 วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 1
          - ฐานที่ 4 วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2
          - ฐานที่ 5 วิชาปฐมพยาบาล
          - ฐานที่ 6 เงื่อนเชือก

Previous page At last page

DSC_0229
DSC_0232
DSC_0234
DSC_0237
DSC_0239
DSC_0241
 

DSC_0243
DSC_0244
DSC_0245
DSC_0246
DSC_0256
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan