คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EchoVE Contest

ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EchoVE Contest สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EchoVE Contest รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ The Street Ratchada กรุงเทพมหานคร ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยใช้แอปพลิเคชัน EchoVE เป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ตได้ ได้รับรางวัลไปทัศนศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2561 มอบรางวัลโดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.พีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และนายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ ร่วมเป็นเกียรติ

01
02
03
04
05
06
 

07
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan