ทัศนศึกษาเขาชะงุ้ม

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช. ไปทัศนศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมากจากพระราชดำริ ที่ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

54744
54747
54750
54753
54756
54758
 

54759
54760
54771
54776
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan